Beschermingsbewindvoering is bedoeld voor meerderjarigen die door lichamelijke en/of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om de financiële belangen te behartigen. Juist Bewindvoeringen beheert wat door de rechter onder het bewind is gesteld. Onder ‘ beheren’ wordt verstaan, goed zorg te dragen voor de instandhouding van de onder bewind gestelde goederen en de normale exploitatie daarvan, alsmede het voeren van de administratie daarover. De kerntaken zijn onder andere het creëren van financiële stabiliteit en een oplossing zoeken voor de schulden.

Bij een minnelijke schuldregeling wordt aan de hand van uw persoonlijke situatie bekeken wat uw Vrij Te Laten Bedrag is. Dit bedrag is voldoende om uw vaste lasten te betalen en te leven op bijstandsniveau. Uw inkomen boven het V.T.L.B. wordt over een periode van drie jaar aangeboden aan uw schuldeisers. Aan hen wordt gevraagd dit bedrag tegen finale kwijting te accepteren en het meerdere van uw schulden kwijt te schelden. Als al uw schuldeisers akkoord gaan met het voorstel komt de minnelijke schuldregeling tot stand. Deze kent twee vormen: een schuldsanering of een schuldbemiddeling. Bij een schuldsanering wordt aan u een saneringskrediet verstrekt. De schuldeisers krijgen ineens het bedrag uitgekeerd waar ze mee akkoord zijn gegaan en u betaalt het krediet in 36 maanden terug. Het percentage dat aan uw schuldeisers is aangeboden ligt vast. Bij een schuldbemiddeling reserveert u maandelijks al uw inkomen boven het V.T.L.B.   Halfjaarlijks vindt een herberekening plaats. Uw schuldeisers krijgen na een periode van 36 maanden het bedrag uitgekeerd waar ze mee akkoord zijn gegaan. Het aangeboden percentage aan schuldeisers is een prognose.

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen komt in beeld als de poging is mislukt om tot een minnelijk akkoord te komen, informatie over de W.S.N.P. vindt u op www.bureauwsnp.nl