1. Aanmelding cliënt en het bepalen van een crisissituatie: dreiging uit huis zetting en/of afsluiting van gas/elektra/water;

2. Plannen van het intake gesprek.  Dit gesprek staat in het teken van kennismaken en inzicht te krijgen in de financiële situatie. Het gaat om het verkrijgen van een overzicht van schulden, berekenen van de aflossingscapaciteit, onderscheiden van schulden, inschatten van psychosociale omstandigheden en het maken van een advies (met budgetplan) voor een bemiddelingstraject;

3. Indien alle partijen akkoord gaan kunnen de benodigde formulieren worden ingevuld. De klachtenregeling, algemene voorwaarden en het werkproces staan op de site van Juist Bewindvoeringen vermeld, in het intakegesprek wordt hiernaar verwezen. De genoemde formulieren worden opgestuurd naar de rechtbank;

4. Vervolgens wordt door de rechtbank een zitting gepland waarbij de cliënt als bewindvoerder aanwezig dienen te zijn;

5. Zodra de beschikking is ontvangen zal de bewindvoerder de financiële administratie overnemen en alle instellingen aanschrijven en het postadres te wijzigen.  Er wordt een beheerrekening en leefgeldrekening geopend. Als er balans is tussen inkomsten en uitgaven wordt een oplossing gezocht voor de schulden. De cliënt ontvangt elke maand de rekeningafschriften. Jaarlijks dient verantwoording afgelegd te worden aan de rechtbank middels  ”rekening en verantwoording”;

6. Wanneer alle zaken tot ieders tevredenheid zijn geregeld, zal de bewindvoerder met regelmaat contact blijven houden met de cliënt, schuldeisers, doorverwijzer en/of de persoonlijk begeleider. Het kantoor is telefonisch bereikbaar van 09.00-11.00,  op woensdag gesloten. Tevens via mail: info@juistbewindvoeringen.nl  Voor instanties is er een ander telefoonnummer beschikbaar;

7. Bij beëindiging van het bewind worden de beheer -en leefgeldrekeningen omgezet naar privérekeningen met een eigen pas. Afhankelijk van de verwerkingssnelheid van de bank zal dit enige weken, na de beëindiging van het bewind, in beslag gaan nemen. De contacten worden aangeschreven en op de hoogte gebracht van de beëindiging;

8.  Inzake wijziging van bewindvoerder zullen op maat gemaakte afspraken volgen om de overname goed te laten verlopen.